page_banner

OEM SZOLGÁLTATÁS

Rendelési folyamatábra

Tökéletes feldolgozási technológiával, fejlett műszaki színvonalon, teljes körű tesztelési eszközökkel, magas színvonalon és magas minőséggel rendelkező termékeket kínálunk.

Terméktechnológiai innováció, magas színvonalú szolgáltatási innováció, az ügyfelek különböző igényeinek kielégítése, valamint a felhasználók problémáinak megoldása a technológia és az értékesítés utáni területén.

Ha egyedi transzformátort keres, vegye fel velünk a kapcsolatot!

OEM megállapodás

Annak érdekében, hogy mindkét fél vállalkozásai erőforrás-előnyeit teljes mértékben kihasználják, összhangban a kölcsönös előnyök, a mindenki számára előnyös és a közös fejlesztés elvével, a két fél az alábbi feltételeket érte el az OEM-gyártással kapcsolatban:

1. A vállalkozási hitelanyagok cseréjének a két fél között hitelesnek és hatékonynak kell lennie, ellenkező esetben az ebből eredő veszteség a szerződésszegő felet terheli.

2. Az együttműködés módjai

1. A fél megbízza B felet transzformátorok és egyéb termékek gyártásával A fél cégnevével, címével és márkaazonosítójával. B fél garantálja, hogy az előállított termékek nem sértik harmadik fél szellemi tulajdonjogait és törvényes jogait és érdekeit.

2. B fél garantálja, hogy a szállított termékek mutatói megfelelnek a vevők mindenkori termékszabványainak és a nemzeti szabványok vonatkozó követelményeinek, és a szállított termékek megfelelnek a vonatkozó környezetvédelmi követelményeknek.

3. Az OEM termékeket teljes egészében az A fél értékesíti. A B fél nem felelős az értékesítésért.B fél nem értékesítheti az A fél által megbízott OEM-termékeket harmadik félnek.

4. Az együttműködés lejártát vagy megszűnését követően B fél semmilyen formában nem reprodukálhatja és nem értékesítheti az A fél márkalogójával ellátott termékeket.

5. Az A félnek joga van személyzetet küldeni az OEM-termékek alapanyagainak, tartozékoknak, a teljes gyártási folyamatnak, a termékminőségnek stb. felügyeletére.B fél együttműködik és segít minden erőfeszítésben.

3. A szállítás (szállítás) helye, módja és költsége

1. Erről a két fél egyeztetés útján dönt.

2. A termékcsomagolás és a lemezkészítés költségeit a két fél egyezteti.

4. Termékcsomagolási és védelmi követelmények

1. „A” fél biztosítja a csomagolás, a színes dobozok, az utasítások, a címkék, a névtáblák, a megfelelőségi tanúsítványok, a jótállási jegyek stb. tervrajzait. „B” fél viseli a beszerzés, a gyártás és a gyártás költségeit, „A” fél pedig visszaigazolja és lepecsételi minták.

2. A két fél közötti együttműködés lejártát vagy megszűnését követően B félnek nincs joga az A fél logójával ellátott terméket semmilyen módon felhasználni vagy előállítani.

5. Márkamenedzsment

1. Az A fél által biztosított védjegy tulajdonjoga (beleértve a csomagolás kialakítását, a grafikákat, a kínai karaktereket, az angol nyelvet és annak kombinációit stb.) az A fél tulajdonát képezi. A B fél a védjegyet az A fél által engedélyezett keretek között használja, és nem engedély nélkül átruházza vagy bővítse felhasználási körét.

2. A két fél közötti együttműködés lejártát vagy megszűnését követően B félnek nincs joga az A fél logójával ellátott terméket semmilyen módon felhasználni vagy előállítani.

6. Értékesítés utáni szolgáltatás

1. Az értékesítés utáni és a jótállási időszakot a két fél egyezteti.

2. A B fél szigorúan teljesíti a Kínai Népköztársaság termékminőségi törvényében előírt kötelezettségeit.B fél minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megoldja a B fél minőségi problémáiból fakadó áruk visszaküldésével és cseréjével kapcsolatos problémákat, és az ezzel kapcsolatos költségeket B fél viseli;A termék nem rendeltetésszerű használatból eredő károsodása miatt felmerülő költségekért A fél felel.