page_banner

hírek

A transzformátor működési elvének sematikus diagramja az 1. ábrán látható. A transzformátor primer és szekunder tekercse két tekercsnek felel meg.Amikor az AC feszültséget a primer tekercsre kapcsoljuk, az elektromotoros erő képződik a primer tekercsen, és váltakozó mágneses mező keletkezik.A szekunder tekercsre az elsődleges tekercs hat.A primer tekercs mágneses terének változási törvényével megegyező indukált elektromotoros erő (feszültség) is keletkezik, így a szekunder tekercs váltakozó feszültséget ad ki, ami a transzformátor átalakulási folyamata.

How Transformers Work


Feladás időpontja: 2022. január 20